Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to A12_TheZoo. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Bài Thơ Hóa Trị; tèn tén ten.....
Topic Started: Sep 29 2008, 05:57 PM (27,444 Views)
Gà Tiền Mặt Đỏ
Member Avatar
†The Chicky One†
Admin
BÀI THƠ HÓA TRỊ

Ka li, I ốt, Hiđro
Natri với Bạc, Clo một loài
Có hoá trị I em ơi
Nhớ ghi cho rơ kẻo rồi phân vân
Magie, Kẽm với Thuỷ ngân
Oxi, Đồng đấy cũng gần Bari
Cuối cùng thêm chú Canxi
Hoá trị II đấy có ǵ khó khăn
Nhôm ta hoá trị III lần
Ghi sâu vào trí khi cần có ngay
Cacbon, Silic này đây
Hoá trị IV đấy có ngày nào quên
Sắt ta kể cũng lắm tên
II, III lên xuống cũng phiền lắm thôi
Nitơ rắc rối nhất đời
I, II, III, IV khi thời lên V
Lưu huỳnh lắm lúc chơi khăm
Xuống II, lên VI khi nằm ở IV (tư)
Photpho nói đến không dư
Hễ ai đụng đến rằng ừ là V
Mong em cố gắng học chăm
Bài ca hoá trị học xong thuộc liền.
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Gà Tiền Mặt Đỏ
Member Avatar
†The Chicky One†
Admin
Hidro (H) cùng với liti (Li)
Natri (Na) cùng với kali (K) chẳng rời
Ngoài ra c̣n bạc (Ag) sáng ngời
Chỉ mang hoá trị I thôi chớ nhầm
Riêng đồng (Cu) cùng với thuỷ ngân (Hg)
Thường II ít I chớ phân vân ǵ
Đổi thay II , IV là ch́ (Pb)
Điển h́nh hoá trị của ch́ là II
Bao giờ cùng hoá trị II
Là ôxi (O) , kẽm(Zn) chẳng sai chút ǵ
Ngoài ra c̣n có canxi (Ca)
Magiê (Mg) cùng với bari (Ba) một nhà
Bo (B) , nhôm (Al) th́ hóa trị III
Cácbon © silic (Si) thiếc (Sn) là IV thôi
Thế nhưng phải nói thêm lời
Hóa trị II vẫn là nơi đi về
Sắt (Fe) II toan tính bộn bề
Không bền nên dễ biến liền sắt III
Phốtpho ̣(P) III ít gặp mà
Photpho (P) V chính người ta gặp nhiều
Nitơ (N) hoá trị bao nhiêu ?
I , II, III , IV phần nhiều tới V
Lưu huỳnh (S) lắm lúc chơi khăm
Khi II lúc IV , VI tăng tột cùng
Clo(Cl), Iot lung tung
II III V VII thường th́ I thôi
Mangan(Mn) rắc rối nhất đời
Đổi từ I đến VII thời mới yên
Hoá trị II dùng rất nhiều
Hoá trị VII cũng được yêu hay cần
Bài ca hoá trị thuộc ḷng
Viết thông công thức đề pḥng lăng quên
Học hành cố gắng cần chuyên
Siêng ôn chăm luyện tất nhiên nhớ nhiều
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
•Ti굕
Member Avatar
MONSTER
GOOD mà dài wá :(
Hà có pài nào ngắn mà dễ học hơn hôk '_'
P/S:tại wỡn kôk có j́ làm...spam linh tinh '_'
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
___BiBi___
Member Avatar
Tropical Animal
eh, kiếm bài nào ngắn hơn yh...mốt làm fao đển đi thi......hưhưhư....kiếm được sẽ bao gà ăn kem ha... :lol:
Posted Image
I'm missing......
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Sei™
Member Avatar
Wild Animal
Bạn gà dày côg suu tầm ghê ha. Thanks nhiều :">
…Yesterday : Alone…
…Today : Alone…
…Tomorrow : Alone…

Posted ImagePosted ImagePosted ImagePosted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
[Spider]
Member Avatar
Plant-eating animal
mốt chị gà t́m bài nào vừa ngắn vừa dễ học nha, để em dễ làm ... fao... :lol:
Posted Image

Posted Image

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
[Spider]
Member Avatar
Plant-eating animal
hok có phao chết đuối sao...đâu có được :D
Posted Image

Posted Image

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
♦Bim♦
Member Avatar
Primate Animal
SAo hay chém bài tui thế nhỉ hả bạn T! :food:
Tâm tư tàn tạ t́nh tan tác.
Man mác mênh mông măi mộng mơ.
Đớn đau đưa đẩy đời đon độc.
Thao thức thẹn thụng thấy thảm thương.
Vội vàng vô vọng v́ vương vấn.
Lả lơi lành lạnh ḷng lẻ loi.
Canh cánh cồn cào càng côi cút.
Mệt mỏi mong manh măi một ḿnh!
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
•Ti굕
Member Avatar
MONSTER
T là bạn nào chế Posted Image
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
♦Bim♦
Member Avatar
Primate Animal
@ Tiêu: T= Thiên Thanh!
Tâm tư tàn tạ t́nh tan tác.
Man mác mênh mông măi mộng mơ.
Đớn đau đưa đẩy đời đon độc.
Thao thức thẹn thụng thấy thảm thương.
Vội vàng vô vọng v́ vương vấn.
Lả lơi lành lạnh ḷng lẻ loi.
Canh cánh cồn cào càng côi cút.
Mệt mỏi mong manh măi một ḿnh!
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · CLB HÓA HỌC · Next Topic »
Add Reply