Welcome Guest [Log In] [Register]
Viewing Single Post From: National Final Revote Game 2017
Celticfairy
Member Avatar
Desde El Cielo
JESC 2017: Russian Final

12:
Polina Terekhova - Pulīs Planety

10:
Veronika Ustimova - Ya By Khotela Vse Uznat

8:
Group Ochechi - Vykhodnoy

7:
Ulyana Ovchinnikova - Davay Uletim

6:

Viktoria Bezdomnikova - Provokatsiya

5:
Kseniya Neznamova - Oblaka

4:
Kirill Esin - Yarkiye Tantsy

3:
Egor Ermolayev - Para

2:
Duet Emodzhi - Vremya Ne Zhdet

1:
Group Kinder Star - Pizhama Pati

One of my least favourites won :'(
Offline Profile Quote Post
National Final Revote Game 2017 · JESC games
360 by Doffy90 of Zathyus Networks Resources